อะไรคือ Sentinel HL Drive
     Sentinel HL Drive คือ ฮาร์ดล็อก Sentinel HL ที่มีหน่วยความจำภายในเช่นเดียวกับ Flash Drive ข้อมูลเพิ่มเติม >>
เมื่อเราใช้งาน โปรแกรมที่ผ่านการล็อกร่วมกับ Sentinel HL Drive สิ่งที่ต้องปฏิบัติคือ
1. ต้องเปิด USB Port สำหรับการใช้งาน (USB Authorize)
2. เมื่อเสียบ Sentinel HL จะปรากฎดังภาพ


3. ในส่วนของ Drive (G) เป็นไดร์สำหรับใส่โปรแกรมที่ผ่านการล็อก เก็บไว้ ส่วน Disk (H) จะเป็น ไดร์ทั่วไปสามารถใช้งานได้เช่นเดียวกับ USB Flash Drive
4. ในส่วนของ Drive (G) จะไม่สามารถ Format ได้ จะต้องใช้เครื่องมือในการ Format

รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ  www.fitab.com 

Categories: Uncategorized

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.