การตรวจสอบฮาร์ดล็อค Sentinel SuperProNet บนระบบ Network ด้วยชุ่ดเครื่องมือ SproevalTool อย่างง่ายดาย

1. เปิด C:Program Files (x86)SafeNet SentinelSuperPro7.1Toolssproeval.exe

2. เลือก FormatPacket
3. เลือก Initialize
4. เลือก SetContactServer ใส่ IP Address ของเครื่องที่เสียบฮาร์ดล็อคอยู่ (หากเกิดปัญหา ให้ทดลองนำฮาร์ดล็อคมาเสียบกับเครื่องที่เปิดโปรแกรมนี้ดูก่อน ปัญหาอาจเกิดจากโปรแกรม Anti Virus)
5. หากเกิดปัญหาและต้องการใช้งานใหม่ ให้ทำการเลือก Cleanup ทุกครั้ง แล้วเลือก FormatPacket, Initialize และ SetContactServer

6. เมือขั้นต้อนก่อนหน้านี้ผ่าน ให้เลือก FirndFirstUnit ใส่ Developer ID ของ SET

7. เลือก GetKeyInfoEx ใส่ Deverper ID และ Cell Address ที่เราเลือกในการ Protect (จากตัวอย่าง เป็น Cell หมายเลข 08)
                ในส่วนนี้จะเป็นการแสดงรายละเอียดต่างๆของฮาร์ดล็อค Sentinel SuperPro Net เช่น Sublicense Limit คือจำนวนสูงสุดของเครื่องในระบบที่จะใช้งาน จากตัวอย่างคือ 4 เครื่อง

รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ  www.fitab.com 


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.