แนะนำการใช้งาน SuperPro Developer’s TooKit 5.1  เป็นชุดเครื่องมือเวอร์ชันแรกสุดของ Sentinel SuperPro (Rainbow Technology)

เรามาดูวิธีการกันครับ
1. หลังจากเปิด Sentinel SuperPro Tool Kit ไปที่ Required Information
– ใส่รหัสทั้ง 4 ชุดที่ได้จากกล่อง CD
– ไปที่ File Information เลือก ไฟล์ที่ต้องการล็อค (.EXE, .DLL, .COM)
– เลือกสถานที่สำหรับเก็บไฟล์ที่ผ่านการล็อค


2. ไปที่ Options สำหรับตั้งเงื่อนไขต่างๆ เช่น ให้โปรแกรมตรวจสอบฮาร์ดล็อค ทุกๆ 5 วินาที


3. ทำการล็อคโปรแกรม เลือก Protection Application


4. บันทึกโปรเจ็คสำหรับการแก้ไข


เพียง 4 ขั้นตอนเราก็สามารถล็อคโปรแกรมของเราได้อย่างปล่อดภัย
หมายเหตุ – ชุดเครื่องมือนี้เป็นเวอร์ชันเก่าและเป็นเวอร์ชันแรกสุดของทาง SafeNet (Rainbow) สามารถใช้ได้กับ Windows 32 Bit เท่านั้น

รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ  www.fitab.com 


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.