การแก้ไขปัญหา ในกรณีที่เครื่องลูกค้า (End User) ไม่สามารถติดตั้ง Sentinel System Driver


ในกรณีที่ลูกค้า หรือ End User ของเราไม่สามารถติดตั้ง Sentinel System Driver  ทำให้ไม่สามารถใช้งานโปรแกรมที่ผ่านการล็อคด้วยฮาร์ดล็อค Sentinel SuperPro ได้ เรามีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นดังนี้


แนวทางในการแก้ไขเบื้องต้น

1. หลังจาก Install Program Sentinel System Driver 7.5.8 แล้วให้เข้าไปตรวจสอบที่ Control Panel ว่ามีการติดตั้ง Sentinel System Driver ตามภาพหรือเปล่า

2. หากใน Control Panel มีไฟล์ตามภาพ ให้เปิดที่ Device Manager พร้อมทั้งเสียบฮาร์ดล็อค Sentinel SuperPro หากปรากฎตามภาพ แสดงว่า Sentinel SuperPro พร้อมใช้งาน หากไม่ปรากฎตามภาพให้ลองเปลี่ยนไปเสียที่พอร์ต USB พอร์ตอื่น

3. หากไม่มีข้อมูลตามทั้ง 2 ข้อ ให้ Download 64-bit SSD Cleanup – Driver Cleanup utility http://sentinelcustomer.safenet-inc.com/DownloadNotice.aspx?dID=8589943899
และทำการติดตั้งเพื่อทำการ Uninstall Sentinel System Driver และติดตั้ง Sentinel System Driver ใหม่อีกครั้ง

รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ  www.fitab.com 

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.