การแก้ไขปัญหาการใช้งาน Sentinel SuperProNet


เรามีวิธีตรวจสอบง่ายและแก้ไขปัญหาง่ายๆ ดังนี้

1. ตรวจสอบการเปิดใช้งาน FireWall http://www.chetcom.com/chetcom/HardLock/ssp/ssp_pdf/How%20to%20Firewall%20SSP%20Net.pdf


2. ในขณะใช้งานแล้วเกิดปัญหา ให้ทดลองเปิดโปรแกรมบนเครื่องที่มี Sentinel SuperPro Net เสียบอยู่ ว่าสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่


3. ในกรณีที่ใช้งานแล้วเกิดปัญหา ให้เปิด Intenet Browser พิมพ์ http://192.168.x.x:6002 โดยที่ 192.168.x.x คือ ชื่อเครื่อง หรือหมายเลข IP ของเครื่องที่เสียบตัว Sentinel SuperProNet อยู่0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.