การป้องกันไฟล์ EXE จากโปรแกรม MATLAB ด้วยฮาร์ดล็อค Sentinel SuperPro อย่างง่ายดาย

เรามาดูวิธีกัน
1. เปิดชุดเครื่องมือ Sentinel SuperPro Developer’s Toolkit ขึ้นมา จากนั้น Input ไฟล์ exe ที่สร้างจาก MATLAB

2. ตั้งชื่อไฟล์ที่ผ่านการป้องกัน Output (ต้องเป็นไฟล์ .EXE เช่นเดียวกับไฟล์ที่ Imput เข้ามา)
3. ดำเนินการไปจนเสร็จขั้นตอนการป้องกัน
4. จะได้ไฟล์ใหม่ขึ้นมา ซึ่งเป็นไฟล์ที่ผ่านการล็อค สำหรับส่งให้ลูกค้า
5. ทดลองเปิดไฟล์ที่ผ่านการล็อค โดยไม่มีฮาร์ดล็อค Sentinel SuperPro เสียบอยู่ โปรแกรมจะไม่สามารถเปิดขึ้นมาใช้งานได้
6. ทดลองเปิดไฟล์ที่ผ่านการล็อค โดยทำการเสียบฮาร์ดล็อค Sentinel SuperPro สามารถเปิดใช้งานได้ตามปกติ
7. ในขณะใช้งาน หากทำการถอดฮาร์ดล็อค Sentinel SuperPro ออกจากเครื่อง โปรแกรมจะไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ ดังนั้นจะต้องมีตัว ฮาร์ดล็อค Sentinel SuperPro เสียบอยู่กับเครื่องตลอดเวล
เพียงไม่กี่ขั้นตอน เราก็สามารถป้องกันไฟล์งานของเราที่สร้างด้วยโปรแกรม MATLAB ได้อย่างง่ายดาย
รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ  www.fitab.com 

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.