การตรวจสอบหมายเลขของฮาร์ดล็อค Sentinel SuperPro สำหรับ Envolope

ในกรณีที่ลูกค้ามีความต้องเปลี่ยนฮาร์ดล็อค Sentinel Super ทางผู้พัฒนาซอฟต์แวร์จะทราบได้อย่างไรว่าฮาร์ดล็อคของลูกค้าหมดระยะเวลาการรับประกันแล้วหรือยัง  ซึ่งปัญหาดังกล่าวเราสามารถตรวจสอบได้อย่างง่ายได้ โดยมีลำดับขั้นตอนดังนี้


ลำดับขั้นตอนดังนี้
1. เปิดชุด Sentinel SuperPro Developer’s Toolkit.
2. เข้าไปที่โปรเจ็คงาน > Implementation > API Explorer > Memory View > Refresh ดูในส่วนของ รหัสหมายเลข (เช่น 0012) หมายถึง ฮาร์ดล็อคตัวนี้เป็นตัวที่ 12 


3. ให้ทำการบันทึกหมายเลข เช่น 0012 ว่าเป็นของลูกค้า (End User) ผู้ใด และเริ่มขายให้เขาวันใหน
4. ในกรณีที่ลูกค้าส่งฮาร์ดล็อค Sentinel SuperPro กลับมาที่เรา เราก็จะสามารถตรวจเช็คได้

โดยการใช้งานปกติ ฮาร์ดล็อค Sentinel SuperPro จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ใสสภาวะการใช้งานปกติเหมือนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั่วไป

รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ  www.fitab.com 


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.