การตรวจสอบจำนวน License ของฮาร์ดล็อค Sentinel SuperPro Net
ในส่วนนี้เรามาดูวิธีการตรวจสอบว่า Sentinel SuperPro Net ของเรามีจำนวน License สำหรับการใช้งานของ User ได้กี่คน โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. เข้าไปที่ Browser พิมพ์ localhost:6002


2. ข้อมูลจะแสดงดังภาพด้านล่าง

3. ในกรณี Sentinel SuperPro Net ของเรามี 10 License ข้อมูลก็จะแสดงในส่วนของ Hard Limit

รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ  www.fitab.com 


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.