การแก้ไขปัญหา ในกรณีที่ไม่สามารถใช้งาน การตรวจสอบจำนวน License ของฮาร์ดล็อค Sentinel SuperPro Net

ในกรณีที่เราต้องการตรวจสอบว่า Sentinel SuperPro Net ของเรามีจำนวน License สำหรับการใช้งานของ User ได้กี่คน โดยมีขั้นตอนดังนี้
  – เข้าไปที่ Browser พิมพ์ localhost:6002

หากเกิด Error ตามภาพด้านล่าง
หากเกิด Error ตามภาพด้านล่างให้ดำเนินการดังนี้
1. ทำการ Download ติดตั้ง Java
2. ทำการ Configure โดยเข้าไปที่ Control Panel > Java > Security > Edit Site List > Add Location (http://localhost:6002) > Click OK.
จากนั้นทดสอบเปิด http://localhost:6002 จะได้ตามภาพด้านล่าง
รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ  www.fitab.com 

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.