แนวทางการแก้ไขปัญหาในระหว่างการใช้งาน Sentinel SuperPro NET


เมื่อเราใช้งานฮาร์ดล็อค Sentinel SuperPro NET อาจเจอปัญหา การตรวจสอบฮาร์ดล็อคในระบบ Network เช่น ไม่สามารถเรียกใช้งานโปรแกรมได้ หรือ ระบบฟ้อง Hardware Key Not Found แล้วเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรดี
แนวทางในการแก้ไขปัญหา


ในกรณีที่ไม่เจอฮาร์ดล็อค มีปัจจัยหลายอย่าง

1.เลือก Contact Server ผิด หรือใส่หมายเลข IP ผิด
a. ให้ลองเลือกเป็นฟังก์ชันอย่างอื่น เช่น RNBO_SPN_LOCAL
แต่ การใส่หมายเลข IP เป็นวิธีการเรียกหาฮาร์ดล็อคที่เร็วที่สุด เพราะเป็นกา FIX IP
2. ใส่ Developer ID ผิด ต้องดูให้ดี (เป็นเลขฐาน 16) อยู่ในกล่องที่ซื้อไป
3.  เครื่องที่เสียบฮาร์ดล็อค กับเครื่องที่เรียกหาฮาร์ดล็อค ไม่เปิด Port Fire Wall
4.  ตรวจสอบการ Block ของโปรแกรม Anti Virus

วิธีการเปิด Port Fire Wall Window XP
1. Window XP เปิด Windows Firewall เข้าไปที่ Exceptions ดูว่ามีการเลือก Sentinel Protection Installer  หรือไม่

2. ถ้ายังไม่ได้เลือกให้เข้าไปที่ Add Program

C:Program FilesSafeNet SentinelSuperPro7.1Sentinel Protection InstallerInternet InstallerSentinel Protection Installer 7.6.0.exe

วิธีการเปิด Port Fire Wall Windows7

1. Window 7 เปิด Windows Firewall เข้าไปที่ Exceptions ดูว่ามีการเลือก Sentinel Protection Installer  หรือไม่

ตรวจสอบจาก Inbound Rules
ตรวจสอบ Inbound Rules ว่ามี Sentinel Protection Server หรือไม่
หากไม่มีให้ทำการติดตั้ง โดยเลือกที่ New Rules
เลือก sntlkeyssrvr จาก C:Program FilesCommon FilesSafeNet SentinelSentinel Keys Server

กด Next> ต่อไป จนถึงขั้นตอน Finish

เพียงไม่กี่ขั้นตอน เราก็สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบ Network ได้อย่างง่ายดาย

คู่มือ การเปิดใช้งาน Fire wall สำหรับใช้งาน Sentinel SuperPro Net

รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ www.fitab.com หรือ www.chetcom.com


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.