การใช้งานฟังก์ชัน Encryption อย่างง่าย ด้วยโปรแกรม SuperPro ToolKit

     หากเรามีไฟล์สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์เอกสาร ไฟล์รูปภาพ หรือไฟล์อื่นๆ เราจะแน่ใจ และมั่นใจได้อย่างไรว่าไฟล์ที่เราส่งไปให้ลูกค้ามีความปลอดภัย ผู้ที่สามารถเปิดดูไฟล์ต่างๆ เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตโดยถูกต้องเท่านั้น

   หากใครเจอปัญหาส่วนนี้ เรามีทางออกให้ โดยการใช้งานโปรแกรม SuperPro Toolkit เพียงไม่กี่ขั้นตอน คุณก็จะได้ไฟล์สำคัญที่ผ่านการเข้ารหัสอย่างปลอดภัย

เรามาดูวิธีการเข้ารหัสกัน

1. เปิดโปรแกรม SuperPro Toolkit เข้าไปในส่วนของ Design

2.  In Put งานที่ต้องการล็อค ในตัวอย่างเลือกล็อคโปรแกรม MSPaint.ext สำหรับทดสอบการ Encryption ไฟล์รูปภาพ


3. กดเลือก Encrypt additional files


4. กด Add File ที่ต้องการ Encrypt


5. จะได้ File ที่ผ่านการ Encrypt


6. จากนั้นกด Next เลือกชนิดของระดับความปลอดภัย


7. จากนั้นกด Next แสดงรายละเอียดของการใช้งาน จากนั้นกด Finish


8. เข้าในส่วนของ Prototype กดเลือก Go
9. ในส่วนของ Program Keys กดเลือก Make Keyทดสอบ File ที่ผ่านการ Encrypt ด้วยโปรแกรมที่ผ่านการล็อค สามารถเปิดดูรูปภาพได้เปิดไฟล์ที่ผ่านการ Encrypt ด้วยโปรแกรมทั่วไป ที่ไม่ผ่านการล็อค จะไม่สามารถดูรูปภาพได้


ทดสอบกับโปรแกรมอื่นๆ ก็ไม่สามารถเปิดไฟล์ที่ผ่านการเข้ารหัสได้

หมายเหตุ ข้อมูลเพิ่มเติม CD: ManualSentinelSP Developer’s Guide.pdf

รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ www.fitab.com หรือ www.chetcom.com


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.