การทำซอฟต์แวร์ทดลองใช้ (Demo) ด้วย Sentinel SuperPro

    ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ในปัจจุบันนี้ง่ายมาก เนื่องจากมีเครื่องมือประเภท Visual มากมายที่ช่วยในการเขียนโปรแกรม ดังนั้นผู้ใช้งานจึงมีสิทธิ์ที่จะเลือกทดลองใช้ซอฟต์แวร์ต่่างๆ ก่อนที่จะซื้อซอฟต์แวร์จริงๆ

     แล้วเราจะมีวิธีในการทำชุดซอฟต์แวร์ทดลองใช้อย่างไรให้ปลอดภัย โดยการกำหนดสิทธิ์การใช้งานในรูปแบบต่างๆ เช่น

  1. การกำหนดวันที่หมดอายุ (Expiration Date)
  2. การกำหนดจำนวนครั้งที่ใช้ (Execution Control)
  3. การกำหนดวันหมดอายุ (Time Control)

    ด้วยการใช้งาน ฮาร์ดล็อค Sentinel SuperPro ก็สามารถกำหนดสิทธิ์ต่างๆ สำหรับทำซอฟต์แวร์ Demo ซึ่่งจากผลการทดสอบ และผลการนำไปใช้ สามารถใช้งานได้อย่างดีและมีประสิทธิ์ภาพสูง สามารถทำได้ในเฟสสุดท้ายของการพัฒนาซอฟต์แวร์ ไม่ต้องเสียเวลาไปเรื้อโครงสร้างของซอสโค้ดใหม่

     วิธีการมีขั้นตอนดังนี้
  1. เปิดโปรแกรม Start > All Program > ProgramsSafeNet SentinelSuperPro7.1SuperPro ToolKitจะปรากฏดังภาพ
ให้เข้าไปเลือกตั้งค่าต่างๆ เพื่อเปิดการใช้งานชุด Client Activate หรือชุดใช้งาน Demo จากนั้นกด OK

2. Cell ให้ฮาร์ดล็อค จะมีการใช้งานเพิ่มขึ้นอีก 1 Cell ตามรูปด้านล่าง
3. เข้ามาสู่ขั้นตอนการล็อคซอฟต์แวร์ เลือก CodeCover Protection
        
4. เข้าสู่กระบวนการต้องชื่อโปรเจ็คงาน (เลือก Show advanced options หากไม่เลือก ฟังก์ชันการกำหนดค่าทดลองใช้จะไม่ปรากฏ) กด Next

5. มาถึงขั้นตอนการกำหนดไฟล์ที่ต้องการจะล็อค และเลือก สถานที่สำหรับเก็บไฟล์ที่ผ่านการล็อค จากนั้น กด Next

6. กำหนดเงื่อนไขการป้องกันซอฟต์แวร์ ในที่นี้เลือกให้สามารถใช้งานซอฟต์แวร์ได้ 3 ครั้ง(Execution Control)  จากนั้น กด Next  
7. ขั้นตอนการแสดงรายละเอียดต่างๆ หากไม่มีการแก้ไข ให้กด Finish
8. ขั้นตอนี้ Prototype ให้กด Go (ในขั้นตอนนี้ จะต้องมีฮาร์ดล็อคเสียบอยู่ที่เครื่อง)

9. หลังจากกด Go แล้ว จะเข้ามาสู่ขั้นตอนการ Make Keys ให้กด Program Key สิ้นสุดกระบวนการ ให้ Save โปรเจ็คงานเก็บไว้
ในส่วนของผู้ใช้ซอฟต์แวร์
1. ทดลองเปิดซอฟต์แวร์ที่ผ่านการป้องกัน และกำหนดการใช้งาน ให้สามารถใช้งานได้ 3 ครั้ง
2. เมื่อใช้งานซอฟต์แวร์ Demo ครบ 3 ครั้ง
3. ให้ลูกค้าเปิดเข้าไปยังชุดเครื่องมือ FieldExUtil (ผู้จัดจำหน่ายโปรแกรม จะส่งไปพร้อมกับโปรแกรม) สำหรับสร้าง Locking Code ออกมา เพื่อส่งให้กับผู้จัดจำหน่ายโปรแกรม
ในส่วนของผู้พัฒนาซอฟต์แวร์
1. หลังจากได้รับ Locking Code จากลูกค้า ให้เข้าไปยังโปรเจ็คที่เราได้ Save ไว้
·       จากนั้นไปในส่วนของ Implementation
·       ไปที่ License Generator นำ Locking Code ที่ได้จากลูกค้าวางไว้
·       จากนั้นไปในส่วนของ Ouptput เลือกตามรูปด้านล่าง

2. กด Generate License Code จะได้ License Code ออกมาก และนำ Code ส่วนนี้ส่งให้ลูกค้า
ในส่วนของผู้ใช้ซอฟต์แวร์ หลังจากได้รับ License Code จากผู้พัฒนาซอฟต์แวร์
1. ให้ลูกค้าเปิดเข้าไปยังชุดเครื่องมือ FieldExUtil และนำ License Code มาวางในโปรแกรม และกด Update License


2. โปรแกรมจะกลับมาใช้งานได้ปกติ และจะไม่มีการจำกัดจำนวนครั้งเข้าใช้อีกต่อไป
เสร็จสิ้นวิธีการทำชุด Soft ware Demo สิ่งที่ต้องเตรียมให้ลูกค้า
โปรแกรมที่ผ่านการล็อค
ฮาร์ดล็อค Sentinel SuperPro
3.ไดร์เวอร์ ฮาร์ดล็อค Sentinel Protection Installer 7.6.3 อยู่ในแผ่น CD
4. ชุดเครื่องมือ FieldExUtil อยู่ใน C:Program FilesSafeNet SentinelSuperPro7.1Tools ประกอบด้วยไฟล์ ไฟล์
·       FieldExUtil.EXE
·       USAFE32.DLL
·       USAFE64.DLL
รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ www.fitab.com หรือ www.chetcom.com


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.