ทดสอบซอฟต์แวร์ที่ล็อกด้วย Sentinel SL บนระบบปฏิบัติการ Linux Ubuntu 12.04 LTS


วัตถุประสงค์เพื่อต้องการทดสอบว่า ซอฟต์แวร์ที่ล็อกด้วย Sentinel SL จะสามารถใช้งานบน Linux ได้หรือไม่ โดยในที่นี้ จะทดสอบซอฟต์แวร์ประเภท EXE โดยจะเปิดผ่าน โปรแกรม Wine และทดสอบโปรแกรมสำหรับ Activate (RUS_DEMOMA.exe) บนระบบปฏิบัติการ Linux

เริ่มต้นกันเลย
1. เปิด Folder ที่ทางผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ส่งมาให้ ภายในจะมี ID05.exe (เป็นซอฟต์แวร์ที่ผ่านการล็อกด้วย Sentinel SL) และ RUS_DEMOMA.exe (เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างโค้ด C2V)
2. ทดลอง Run โปรแกรม ID05.EXE ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ จะต้องทำการ Activate ก่อน
3. เปิดโปรแกรม RUS_DEMOMA.exe เพื่อทำการ Activate
4. ทำการ Activate โดยการสร้างไฟล์ C2V ขึ้นมา เพื่อส่งไฟล์นี้ไปให้ ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ (Vendor)
จากนั้นจะได้ไฟล์ SLC2V.c2v ขึ้นมา
5. ทางผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ จะทำการปลดล็อกให้ และทำการส่งไฟล์นามสกุล V2C มาให้
6. เปิดโปรแกรม RUS_DEMOMA.exe อีกครั้ง เพื่อทำการปลดล็อกโปรแกรม
      เมื่อปลดล็อกเสร็จเรียบร้อย โปรแกรมของเราก็จะสามารถใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Linux Ubuntu 12.04 LTS ได้อย่างปกติ ตามวัตถุประสงค์
     ทำการทดสอบเปิดดูสถานะของการปลดล็อก
รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ  www.fitab.com 

Categories: Sentinel SL

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.