ขั้นตอนง่ายๆ ในการใช้งาน Sentinel SL ผ่านทางชุดเครื่องมือ Sentinel EMS ซึ่งผู้พัฒนาซอฟต์แวร์สามารถสร้างการป้องกันซอฟต์แวร์ด้วยรูปแบบ ซอฟต์ล็อก (Soft Lock) ซึ่งมีลำดับขั้นตอนดังนี้


1. เปิดชุดเครื่องมือ Sentinel EMS ทำการล็อกอินเข้าระบบ
2. เข้าไปในส่วนของ Catalog เพื่อทำการสร้าง Products และสร้าง Feature ID
3. หลังจากสร้าง Product เสร็จ เข้าไปในส่วนของ Entitlements
4. ทำการสร้าง ProductKey จากนั้นเลือก Produce
5. จะได้ Product Key ให้ทำการ Download Product Keys ลงมา

** จากนั้นเข้าไปในส่วนของการล็อกโปรแกรม ต้องเลือก Feature ID ให้ตรงกับ ข้อ 2 วิธีการล็อกโปรแกรม http://darakai.blogspot.com/2014/01/20140120t15.html#more

6. นำ Product Key ทีได้ไปสร้างโค้ด ผ่านทาง Sentinel EMS > Product Key Login
7. เลือกรูปแบบการ Activation
8. ทำการ Download RUS สำหรับ Generate ไฟล์ C2V
9. ส่ง ไฟล์ RUS และโปรแกรมที่ผ่านการล็อกไปให้ลูกค้า
10. หลังจากผู้ใช้เปิด RUS จะเป็นการสร้างไฟล์ C2V (Customer 2 Vendor) คือเป็นการสร้างไฟล์เพื่อเป็นการเปิดใช้งานซอฟต์ล็อก ซึ่งไฟล์นี้จะเป็นการเก็บข้อมูลเบื้องต้นของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้งานซอฟต์แวร์ จากนั้นผู้ใช้จะต้องส่งไฟล์ C2V กลับมายังผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อทำการปลดล็อก
หลังจากนั้นจะได้ไฟล์ C2V ซึ่งไฟล์นี้ทางผู้ใช้งานจะต้องส่งกลับไปให้ทางผู้พัฒนาหรือผู้จำหน่าย
11. หลังจากได้รับไฟล์ C2V ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ทำการ Generate License จากไฟล์ C2V ซึ่งจะได้ไฟล์ V2C ออกมา จากนั้นจะส่งไฟล์ V2C ส่งกลับให้ลูกค้า

12. เมื่อลูกค้าได้รับไฟล์ V2C ให้ลูกค้าเปิด RUS เพื่อทำการ Apply License File
13. เมื่อลูกค้าทำการ Apply License File เสร็จ โปรแกรมที่ล็อกด้วย Sentinel SL ก็จะสามารถใช้งานได้

ซึ่งก่อนหน้านีจะเปิดใช้งานไม่ได้

Offline activation : https://sentineldiscussion.safenet-inc.com/topic/offline-activation


รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ  www.fitab.com 
Categories: Sentinel SL

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.