ตัวอย่างการนำ Sentinel SL ไปใช้งานจริง ร่วมกับโปรแกรมทางด้านการออกแบบและวิเคราะห์งานออกแบบ ซึ่งมีการใช้งาน Sentinel SL ช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับผู้พัฒนาซอฟต์แวร์และผู้ใช้งานซอฟต์แวร์With CIVA 11, a new licensing system, based on the “Sentinel LDK” technology, has been deployed. In particular, the soft key system, or “SL key”, now allows you to install a license without the need for hardware to be received. One benefit of this system, apart from the reduction of environmental impacts (no USB key, electronic “shipment”, etc.), is to limit the problems due to a broken or lost hardware key.Detail

Categories: Sentinel SL

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.