เมื่อเราได้ทำการติดตั้ง Sentinel SL ลงไปในเครื่องแล้ว หากเราต้องย้ายไปติดตั้งเครื่องใหม่ เราจะมีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร


ในการใช้งาน Sentinel SL นั้นมีความสะดวกและง่ายสำหรับผู้ใช้ ในการย้าย Sentinel SL จากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่อง ด้วยวิธีการง่ายดาย ดังนี้ >> http://fitab.com/present/ImSL/SL%20License%20Transfer.pdf

รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ  www.fitab.com 

Categories: Sentinel SL

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.