สำหรับลูกค้าที่ใช้งาน Sentinel SL เมื่อใช้งานไลน์เซนส์ (License) จาก Master Key หมด และต้องการจะซื้อไลน์เซนส์เพิ่ม จะต้องทำอย่างไร

สำหรับการป้องกันซอฟต์แวร์โดยใช้ Sentinel SL เมื่อใช้งานไลน์เซนส์หมดจาก Master Key  และต้องการจะสั่งไลเซนส์เพิ่ม (Activation Pool License)  จะมีขั้นตอนอย่างไร เรามาดูในส่วนรายละเอียดกัน

1. ลูกค้าจะต้องทำการสร้างไฟล์ C2V เพื่อส่งมาให้ทางผู้จำหน่าย (Fitab Complex Co.,Ltd.) เพื่อทำการอัพเดทไลน์เซนส์ให้กับตัว Master Key
โดยลูกค้าจะต้องเข้าไปที่ “….SafeNet SentinelSentinel LDKVendorToolsUtilitiesMaster Remote Update” 


2. เปิดไฟล์ Master RUS  

3. เสียบ Master Key ให้เรียบร้อย จากนั้น กด Collect Status Information > Collect Information และทำการ Save ไฟล์ C2V


4. ส่งไฟล์ C2V มาให้ผู้แทนจำหน่าย (Fitab Complex Co.,Ltd.) พร้อมทั้งระบุการสั่งซื้อจำนวนไลน์เซนส์ที่จะเพิ่มเข้าไป และทางเราจะส่ง ไฟล์ C2V กลับไปให้เพื่อทำการอัพเดท Master Key

5. เมื่อได้รับไฟล์ V2C ลูกค้าก็สามารถทำการอัพเดท โดยใช้เครื่องมือ Master RUS เช่นเดียวกัน โดยเข้าไปที่ Apply License File > Update File (V2C)


เพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้น เราก็จะได้ไลน์เซนส์เพิ่มเข้าไปใน Master Key ตามจำนวนที่เราได้สั่งไป

หรือจะใช้วิธีการอีกแบบหนึ่ง http://sentinelldk.safenet-inc.com/ldkdocs/spnl/LDK_SLnP_Guide/Licensing/MaintainingMaster_Keys.htm


รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ  www.fitab.com 

Categories: Sentinel SL

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.