เริ่มต้นใช้งาน Sentinel RMS (Right Management System)
Sentinel RMS คืออะไร!!! Sentinel RMS คือรูปแบบการป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ หรือการล็อกซอฟต์แวร์ ด้วยวิธีการที่เรียกว่า ซอฟต์ล็อก โดยจะมีกรรมวิธีและระดับความปลอดภัยที่สูงกว่าการใช้ซอฟต์ล็อกทั่วๆไป ซึ่งจะมีรูปแบบวิธีการใช้งานที่ง่ายๆดังนี้

1. เปิดโปรแกรม Sentinel RMS Development Kit-CodeCover จะปรากฏ ดังภาพด้านล่าง

2. เลือก Create a new project หากเริ่มต้นการสร้างโปรเจ็คใหม่

3. เข้าไปในส่วนของ Files และเลือก Add เพื่อนำเข้าไฟล์ที่ต้องการล็อก (.EXE, .DLL)

4. ในส่วนของ Browse สำหรับกำหนด Path ของไฟล์ที่ผ่านการล็อก

5. หลังจากนั้นให้ไปในส่วนของ Assignments เพื่อกำหนดเงื่อนไขต่างๆ

6. ในส่วนของแท็บ Security เป็นการกำหนดระดับความปลอดภัย (1-5) ยิ่งระดับสูงยิ่งมีความปลอดภัยสูง แต่โปรแกรมจะทำงานช้า เนื่องจากมีการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างละเอียด

7. ในส่วนของ Activation เป็นการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ สำหรับการใช้งานโปรแกรม

8. ในส่วนของ User Messages เป็นข้อความต่างๆที่จะแสดง หากเกิดข้อผิดพลาดในการใช้โปรแกรมที่ผ่านการล็อก (สามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้)

9. ในส่วนของ Customization เป็นการเลือกไฟล์ประเภท DLL (หากเรามีไฟล์ .DLL) เข้ามาล็อกด้วย

10. ในส่วนของแท็บ Protect เลือก Protect Files เพื่อเริ่มต้นกระบวนการล็อกไฟล์

11. Sentinel RMS Development จะเริ่มกระบวนการล็อกไฟล์ (Protect File)

12. หลังจากล็อกไฟล์เรียบร้อย จะปรากฏตามภาพด้านล่าง

13. ทดลอบการทำงานของโปรแกรม เมื่อลูกค้าใช้งานครบเงื่อนไข ระบบจะแจ้งเพื่อให้ลูกค้าทำการส่ง Logging Code ให้กับผู้จำหน่ายโปรแกรม เพื่อทำการ Generate License Code สำหรับการใช้งานโปรแกรมต่อไป

14. ลักษณะ Code ที่เครื่องของผู้ใช้งาน ซึ่ง Code นี้จะต้องส่งกับไปเพื่อทำการ Generate License Code

สรุป หลักการทำงานของ Sentinel RMS

รับโปรแกรมทดลองฟรีข้อมูลเพิ่มเติมจาก fitab/Support >>

Categories: Sentinel RMS

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.