แนะนำการประยุกใช้ฮาร์ดล็อค Sentinel Micro Dog สำหรับควบคุมการเข้าใช้งานโปรแกรม โดยใช้รูปแบบการเขียน API
 
ตัวอย่าง การทำหน้าต่าง Log In สำหรับเข้าใช้งานโปรแกรม

1. เปิดโปรแกรมหน้า Log In

  
2. ในกรณีที่ผู้ใช้ใส่รหัสผ่านผิด หรือไม่ได้เสียบฮาร์ดล็อค จะปรากฏดังภาพ
 

3. ในกรณีที่ผู้ใช้ใส่รหัสผ่านถูกต้อง และได้เสียบฮาร์ดล็อค จะสามารถเข้าใช้หน้าต่อไปของโปรแกรมได้

 

4. ในกรณีที่ผู้ใช้ได้ถอดฮาร์ดล็อค ขณะใช้งานโปรแกรม จะเกิดเหตุการณ์ดังภาพ

 

ในการนำไปประยุกต์ใช้งาน เราสามารถเลือกรูปแบบให้ตรงกับความต้องการ โดยทาง SafeNet จะมีตัวอย่าง Source Code ให้เลือกใช้ทุกๆภาษา

ในส่วนของการสร้างรหัส เราสามารถสร้างรหัสลงบนฮาร์ดล็อคได้สูงสุด 10 หลัก ซึ่งการใช้งาน หากเป็นฮาร์ดล็อค SET เดียวกัน แต่เป็นรหัสผ่านที่ตั้งให้แตกต่างกัน ก็ไม่สามารถสลับเปลี่ยนฮาร์ดล็อคกันได้ในการใช้งานโปรแกรม
วิธีการตั้งรหัสผ่านให้กับฮาร์ดล็อคแต่ละตัว
เข้าไปในส่วนของชุดเครื่องมือ MicroDog-DogEdt32 > DogInfo > Amend password

จากตัวอย่าง เป็นเพียงการใช้ฟังก์ชันง่ายๆ ในการ Call API ซึ่งในการใช้งานจริงๆ ทางผู้พัฒนาจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ และกำหนดค่าต่างๆให้มีความซับซ้อน ซึ่งจะมีตัวอย่างซอสโค้ดการใช้งานในรูปแบบต่างๆ ให้เลือกใช้ ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ลองไปปรับใช้ตามความเหมาะสมนะครับ

รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ www.fitab.com หรือ www.chetcom.com


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.