แนะนำขั้นตอน การใช้งาน Sentinel MicroDog อย่างง่าย

ป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ของคุณ ด้วยฮาร์ดล็อคคุณภาพสูง ราคาประหยัด รองรับสำหรับโปรแกรมจากหลายๆภาษา มีขั้นตอนการใช้งานที่แสนง่าย เพียง 8 ขั้นตอน คุณก็ได้ซอฟต์แวร์ที่ผ่านการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์แล้ว
ขั้นตอนการใช้งาน

การใช้งาน MicroDog อย่างง่าย
1. เปิดโปรแกรม
2. จะปรากฏดังภาพ

3.   เลือกในส่วนของ Input File เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการป้องกัน จากนั้นเลือก Open

4. เลือกในส่วนของ Output Path สำหรับเก็บไฟล์ที่ผ่านการล็อค จากนั้นกด OK

5. ในส่วนของ Hardware Parameter กำหนดรายละเอียดต่างๆให้กับซอฟต์แวร์ จากนั้นเลือก Add to Encryption List (เครื่องหมายลูกศร)

6. กดเลือกในส่วนของ Protect (รูปกุญแจ)

7. เสร็จสิ้นการ Protect ทดสอบการทำงาน
โปรแกรมสามารถใช้งานได้ เมื่อเสียบ MicroDog

โปรแกรมไม่สามารถใช้งานได้ เมื่อถอด MicroDog

ไม่สามารถเปิดโปรแกรมได้ เมื่อไม่เสียบ MicroDog

8. สามารถ Save Project เพื่อการแก้ไขภายหลัง โดยไปที่ Shell Tool

เพียงแค่ 8 ขั้นตอน คุณก็จะได้โปรแกรมที่มีความปลอดภัย ไม่ต้องกลัวการละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาที่เราอุตสาห์พัฒนาขึ้นมา

ไฟล์ PDF >>

รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ www.fitab.com หรือ www.chetcom.com

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.