แนะนำขั้นตอน การแก้ไขรหัสผ่านของฮาร์ดล็อก Sentinel MicroDog

หากเราต้องการแก้ไขรหัสผ่านของ Sentinel MicroDog เพื่อนำไปใช้สำหรับการเขียนซอสโค้ด API  ซึ่งค่า Default Password จากโรงงานจะเป็น 0 เรามีวิธีการแก้ไขได้อย่างง่ายๆ ดังนี้ 

1. เข้าไปยังเครื่องมือ DogEdt32


2. ทำการแก้ไขค่าต่างๆ ตามต้องการ

ซึ่งข้อมูลหลักๆที่เราจะแก้ไขคือ

·      Amend password (Default = 0)
·      Set Cascade (Default = 0)
·      ข้อควรระวัง เมื่อเปลี่ยน Password จะต้องจำให้ได้ หากเกิดปัญหาหรือลืมPassword จะไม่สามารถใช้งานฮาร์ดล็อกได้ จะต้องส่งฮาร์ดล็อกกลับมา Reset ใหม่กับทางบริษัท

รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ  www.fitab.com 


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.