แนะนำขั้นตอน การล็อกโปรแกรมด้วย Sentinel MicroDog อย่างง่าย ด้วยการ Call API

การป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ของคุณ ด้วยการ Call API มีขั้นตอนการใช้งานที่แสนง่าย เพียง 5 ขั้นตอน คุณก็ได้ซอฟต์แวร์ที่ผ่านการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์แล้ว
ขั้นตอนการใช้งาน

การใช้งาน MicroDog อย่างง่าย ด้วยการ Call API
1. เปิดโปรแกรม
2. จะปรากฏดังภาพ


3. ข้อมูลหลักๆที่เราจะแก้ไขคือ

·      Amend password (Default = 0)
·      Set Cascade (Default = 0)
·      ข้อควรระวัง เมื่อเปลี่ยน Password จะต้องจำให้ได้ หากเกิดปัญหาหรือลืมPassword จะไม่สามารถใช้งานฮาร์ดล็อกได้ จะต้องส่งฮาร์ดล็อกกลับมา Reset ใหม่


4. หลังจากได้ค่าต่างๆแล้ว เราจะนำค่านี้มาใส่ใน Source Code


5. ในตัวอย่างนี้ จะแสดงให้ดูการใส่ Source Code บน Microsoft Visual BASIC 6.0 ดังตัวอย่างด้านล่าง ในส่วนของ Modules จะเป็นไฟล์ที่ได้จากไฟล์ตัวอย่างที่ทาง SafeNet จัดเตรียมไว้ให้ จะอยู่ใน 


ในส่วนของ Modules จะเป็นไฟล์ที่ได้จากไฟล์ตัวอย่างที่ทาง SafeNet จัดเตรียมไว้ให้ จะอยู่ใน Path ตามภาพด้านล่าง ซึ่งมีตัวอย่างภาษาโปรแกรมมากมาย ให้เลือกใช้งาน

ทดสอบโปรแกรมที่ผ่านการ Call API

1. เปิดโปรแกรมที่ผ่านการ Call API


2. กดปุ่ม ทดสอบ MicroDog

3. ทดสอบ ในขณะที่ไม่มี MicroDog เสียบอยู่ที่เครื่อง      จากตัวอย่าง เป็นเพียงการใช้ฟังก์ชันง่ายๆ ในการ Call API ซึ่งในการใช้งานจริงๆ ทางผู้พัฒนาจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ และกำหนดค่าต่างๆให้มีความซับซ้อน ซึ่งจะมีตัวอย่างซอสโค้ดการใช้งานในรูปแบบต่างๆ ให้เลือกใช้ ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ลองไปปรับใช้ตามความเหมาะสมนะครับ 

ไฟล์ PDF >>

รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ  www.fitab.com 


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.