แนวทางในการป้องกันไฟล์ที่สร้างด้วย Macromedia Flash ด้วย Micro Dog
แนวทางในการป้องกันไฟล์ที่เราได้สร้างขึ้นด้วย Macromedia Flash ซึ่งเราจะได้ไฟล์นามสกุล SWF หากเราไม่ต้องการ Publish ไฟล์เป็นนามสกุล EXE จะต้องมีโปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์นามสกุล SWF เช่นโปรแกรม Flash Player ดังนั้น ในการป้องกันไฟล์ที่สร้างด้วย Macromedia Flash เราสามารถป้องกันได้ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ขั้นตอนการป้องกันไฟล์นามสกุล SWF

1. เปิดโปรแกรม
 2. จะปรากฏดังภาพ
3. เลือกในส่วนของ Input File เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการป้องกัน ในที่นี้เป็นไฟล์สำหรับเปิดอ่าน ไฟล์ SWF  คือโปรแกรม Flash Player จากนั้นเลือก Open
4.  ในส่วนของ Output Path สำหรับเก็บไฟล์ที่ผ่านการล็อค จากนั้นกด OK

5. ในส่วนของ Hardware Parameter กำหนดรายละเอียดต่างๆให้กับซอฟต์แวร์ จากนั้นเลือก Add to Encryption List (เครื่องหมายลูกศร)
 6. เลือกในส่วนของ Data File Setting เพื่อเลือกไฟล์นามสกุล swf มาทำการเข้ารหัส
เลือกไฟล์นามสกุล swf เข้ามา
 7. เลือกในส่วนของ Add to File List
8. กดเลือกในส่วนของ Protect (รูปกุญแจ)

9. เสร็จสิ้นการ Protect ทดสอบการทำงาน
โปรแกรมสามารถใช้งานได้ เมื่อเสียบ Micro Dog

ไม่สามารถเปิดโปรแกรมได้ เมื่อไม่เสียบ Micro Dog
โปรแกรมไม่สามารถใช้งานได้ เมื่อถอด Micro Dog
10. สามารถ Save Project เพื่อการแก้ไขภายหลัง โดยไปที่ Shell Tool

เพียง 10 ขั้นตอนง่ายๆ คุณก็สามารถป้องกันไฟล์นามสกุล SWF ที่สร้างด้วย Macromedia Flash

รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ www.fitab.com หรือ www.chetcom.com


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.