ข้อแตกต่างของ Locking Type แต่ละประเภท สำหรับการใช้งาน Sentinel SL

เรามาดูข้อแตกต่างกัน

  • HL : โปรแกรมที่ผ่านการล็อค จะใช้งานได้กับ Sentinel HL Key เท่านั้น
  •  SL User mode : โปรแกรมที่ผ่านการล็อค จะใช้งานได้กับ Sentinel SL บนเครื่อง Stand-alone
  • SL Admin mode : โปรแกรมที่ผ่านการล็อค จะใช้งานได้กับ Sentinel SL บนเครื่อง Network
  • HL or SL Admin mode : โปรแกรมที่ผ่านการล็อค จะใช้งานได้กับ Sentinel SL บนเครื่อง Stand-alone และ Network
  • HL or SL (Admin mode or User mode) : โปรแกรมที่ผ่านการล็อค จะใช้งานได้ครอบคลุมทุกฟังก์ชัน

ตัวอย่างเช่น เราเลือก Locking Type : SL User mode เมื่อเราทำการ Activate จะได้ผลดังนี้

เราเลือก Locking Type : SL Admin mode เมื่อเราทำการ Activate จะได้ผลดังนี้

รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ  www.fitab.com 


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.