เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันลิขสิทธิซอฟต์แวร์ด้วยวิธีการ Call API การป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ด้วยวิธีการนี้ จะเป็นการป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ของคุณในระดับสูงสุด
ซึงวีดีโอจะแสดงและอธิบายรูปแบบการ Call API ในรูปแบบต่าง จากทาง SafeNet Support.


รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ  www.fitab.com 


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.