หลังจากเราได้ติดตั้งชุด Sentinel LDK เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราก็จะเริ่มต้นทำการล็อกโปรแกรม 
เริ่มต้นให้เสียบ Sentinel LDK Develop Key (ตัวสีเหลือง) และทำการเปิดโปรแกรม Sentinel Vendor Suit > Envelope

เรามาดูวีดีโอ เริ่มต้นการใช้งานกัน

รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ  www.fitab.com 

Categories: Sentinel LDK

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.