วีดีโอ สาธิต วิธีการ ในการเขียนค่าลงในตัวฮาร์ดล็อก Sentinel LDK Key ผ่านทางชุดเครื่องมือ EMS ของ Sentinel LDK ซึ่งมีขั้นตอนง่ายๆ

ซึ่งมีวิธีการง่ายๆ ดังนี้
รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ  www.fitab.com 

Categories: Sentinel LDK

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.