เริ่มต้นใช้งาน LDK (License Developer Kit) หลังจากได้ติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว
1. เปิดโปรแกรม ไปที่ http://localhost:8080/ems จะปรากฏ ดังภาพด้านล่าง


2. หลังจากใส่ User ID และ Password จะปรากฏหน้า HOME

3. เข้าไปในส่วนของ Catalog เพื่อกำหนดรายละเอียดต่างๆ

4. หลังจากกำหนดรายละเอียดต่างๆใน Catalog แล้ว ไปในส่วนของ Entitlements เพื่อจัดการในส่วนของตัว Software ที่ต้องการป้องกัน

5. หลังจากนั้นให้ไปในส่วนของ Sentinel Vendor Suite 6.0 เลือก Envelope

6. นำไฟล์ที่ต้องการป้องกันเข้ามา

7. ในส่วนของ Protection Details เลือก Feature ID และ Name ให้ตรงตามเงื่อนไขหรือ Policy ที่จะใช้กับซอฟต์แวร์ที่ต้องการล็อคโดย Feature ID และ Name ได้มาจากขั้นตอนของ Catalog

8. หลังจากกำหนดเงื่อนไขต่างๆแล้ว ทำการ Protect

9. ทดสอบโปรแกรมที่ผ่านการล็อค

10. ในกรณีที่ถอดฮาร์ดล็อคออก

11.ในกรณีที่ไม่ได้เสียบฮาร์ดล็อค และเปิดใช้งานโปรแกรม

    เพียงแค่นี้คุณก็สามารถป้องกันซอฟต์แวร์ที่คุณพัฒนาขึ้น ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว เพิ่มความมั่นใจในการจัดวางจำหน่ายซอฟต์แวร์

รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ www.fitab.com หรือ www.chetcom.com


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.