วิธีการในการ Call API ของภาษา Borland Delphi บน Sentinel LDK ซึ่งมีขั้นตอนง่ายๆ เช่นเดียวกับการ Call API ภาษา C
ซึ่งมีวิธีการง่ายๆ ดังนี้
1. เข้าไปที่ Sentinel LDK ToolBox เลือก


2. คัดลอก Source Code ในส่วนของ Generate Code ไปใส่ใน Source Code โปรแกรมของเรา

3. นำไลบรารี hasp_windows_xxxxx.dll and hasp _windows_x64_xxxxx.dll (ซึ่ง xxxxx จะเป็นรหัสเฉพาะ  vendor code ของฮาร์ดล็อก)

4. ตัวอย่างเพิ่มเติม http://www.drbob42.com/delphi/headconv.htm

รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ  www.fitab.com 

Categories: Sentinel LDK

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.