การใช้งาน Sentinel LDK อย่างง่าย โดยการใช้ LDK Basic (รายละเอียดเพิ่มเติม CD: WindowsInstalledDocsManuals & Tutorials)
ในการป้องกันไฟล์ EXE เราสามารถป้องกันการก็อปปีไฟล์โปรแกรมของเราได้อย่างง่ายดาย
เรามาดูวิธีการกัน

1. เปิดโปรแกรม Start >All Program > SafeNet > Sentinel LDK > Envelope

2. จะแสดงหน้าจอดังภาพ เลือก Add Program
3. กด Program จากนั้นไปยังปุ่ม Add Programs จะปรากฏหน้าต่าง Add Program ขึ้นมา ให้ทำการเลือกโปรแกรมที่ต้องการล็อค (นามสกุลไฟล์ jar, war, exe หรือ dll) กด Open

4. ปรากฏหน้าต่างดังรูป เลือก Add Program

5.  เลือกชื่อโปรแกรมที่ได้ทำการ Add เข้ามา ในส่วนของ Protection Details
               –  Input File : ไฟล์ต้นฉบับที่ต้องการล็อค
               –  Output File : สถานที่ตั้งของไฟล์ที่ผ่านการล็อค


General: แสดงรายละเอียดทั่วไป Protection Details : แสดงรายละเอียดการล็อค ในส่วนของ Feature ID ต้องเลือกให้ตรงกับการเขียนค่า Feature ID ลงไปในฮาร์ดล็อค

Advance : ใช้สำหรับกำหนดค่าระดับสูง (ใช้กับ Sentinel LDK ตัวเต็ม)

 6. หลังจากกำหนดรูปแบบต่างๆตามความเหมาะสมแล้ว กดเลือก Protect จะได้ดังภาพ สามารถทดสอบโปรแกรมที่ผ่านการล็อค โดยเลือกที่ Start protected program หรือ เข้าไปเรียกจาก Output File (สถานที่ตั้งของไฟล์ที่ผ่านการล็อก)


7. ในกรณีที่ถอด Sentinel HASP ออก

เพียงไม่กี่ขั้นตอน เราก็สามารถป้องกันโปรแกรมของเราจากการก๊อปปีได้แล้ว
รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ  www.fitab.com
Categories: Sentinel LDK

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.