การป้องกันไฟล์ EXE จากโปรแกรม MATLAB ด้วยฮาร์ดล็อค Sentinel LDK อย่างง่ายดาย

เรามาดูวิธีกัน
1. เปิดชุดเครื่องมือ Sentinel LDK Envelope 7.0 ขึ้นมา 


2. จากนั้น Add Program ไฟล์ exe ที่สร้างจาก MATLAB  เข้ามา


3. เลือก Output file กำหนดสถานที่ และชื่อไฟล์ ที่ผ่านการล็อค


4. เลือก Protect เพื่อทำการล็อคโปรแกรม


5. ทดลองเปิดไฟล์ที่ผ่านการล็อค โดยไม่มีฮาร์ดล็อค Sentinel LDK เสียบอยู่ โปรแกรมจะไม่สามารถเปิดขึ้นมาใช้งานได้


6. ทดลองเปิดไฟล์ที่ผ่านการล็อค โดยทำการเสียบฮาร์ดล็อค Sentinel SuperPro สามารถเปิดใช้งานได้ตามปกติ

7. ในขณะใช้งาน หากทำการถอดฮาร์ดล็อค Sentinel LDK ออกจากเครื่อง โปรแกรมจะไม่สามารถใช้งานต่อไปได้ ดังนั้นจะต้องมีตัว ฮาร์ดล็อค Sentinel LDK เสียบอยู่กับเครื่องตลอดเวลาเพียงไม่กี่ขั้นตอน เราก็สามารถป้องกันไฟล์งานของเราที่สร้างด้วยโปรแกรม MATLAB ได้อย่างง่ายดาย

รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ  www.fitab.com 


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.