วิธีการในการป้องกันไฟล์ที่สร้างจาก AutoCAD เพื่อป้องกันการก็อปปี ด้วย Sentinel LDK

เป็นแนวทางและวิธีการในการป้องกันไฟล์ของเราที่สร้างจาก AutoCAD ให้รอดพ้นจากการก็อปปี หรือการละเมิดลิขสิทธิ์

ในการป้องกันไฟล์ที่เราสร้างขึ้นมาด้วย AutoCAD ด้วยฮาร์ดล็อก Sentinel LDK มีขั้นตอนในการป้องกันที่ง่ายดาย แต่มีความปลอดภัยสูง เพียงไม่กี่ขั้นตอน ไฟล์งานที่เราสร้างจาก AutoCAD ก็จะมีความปลอดภัยสูงสุดจากการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

เรามาดูขันตอนวิธีการป้องกัน 

Sentinel® Licensing API – AutoCAD Sample: Readme


Tested Compilers

For information on tested compilers, refer to the “Supported Platforms” section of the Sentinel LDK Release Notes.

Compilation Instructions

 1. Register the HASP COM interface.

  For the 32-bit OS:
  regsvr32 ..SafeNet SentinelSentinel LDKAPIRuntimeComwin32hasp_com_windows.dll

  For the 64-bit OS:
  regsvr32 ..SafeNet SentinelSentinel LDKAPIRuntimeComx64hasp_com_windows_x64.dll

  Note: To registed the DLL file, regsvr32 must be run using an elevated command prompt or must be run as an administrator.
 2. Copy the file hasp_windows_demo.dll (for 32-bit OS) or hasp_windows_x64_demo.dll (for 64-bit OS) into the AutoCAD root directory.
 3. Open hasp_demo.lsp and hasp_update.lsp for editing. Do the following:
  • Modify the path to hasp_com_windows.tlb (for 32-bit OS) or hasp_com_windows_x64.tlb (for 64-bit OS). The default location of this file is:
  • For Win32: C:Program FilesSafeNet SentinelSentinel LDKAPIRuntimeComwin32

   For x64: C:Program Files (x86)SafeNet SentinelSentinel LDKAPIRuntimeComx64

   Note: The path string in the hasp_*.lsp should use a forward slash (instead of a backslash) to avoid any errors when the data is being read. For example: The valid path for the 32-bit OS sample is :tlb-filename "C:/Program Files/SafeNet Sentinel/Sentinel LDK/API/Runtime/Com/win32/hasp_com_windows.tlb".

  • For the 64-bit OS: The default imported COM library name is AKSHASP for 32-bit COM. Change the name to AKSHASP64.

   For example: In the hasp_demo.lsp file, change:

   (setq app (vlax-get-or-create-object "AKSHASP.HaspApplication"))

   to:

   (setq app (vlax-get-or-create-object "AKSHASP64.HaspApplication"))

 4. Start AutoCAD.
 5. Run APPLOAD to load each of the *.lsp files.
 6. Run the samples using the command (hasp_demo) or (hasp_update).
  Note: Be sure to specify parentheses ( ) when entering the hasp_demo or hasp_update command.

Knows Issues

Documentation for the WriteString method of the Sentinel Hasp Run-time COM API fails to state that this method saves the length of written string in the first position, and then writes the string starting from the second position. The ReadString method reads the string automatically from the second position.
When reading the string value with the C run-time library, the position should be set manually to the second position.Copyright © 2013 SafeNet, Inc. All rights reserved.
DocID 111 Revision 1307-1


รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ  www.fitab.com 


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.