การ Call Sublicence (แบ่ง Licence) ของ Sentinel LDK Net ด้วยชุ่ดเครื่องมือ Sentinel EMS Tool Kit
     Sentinel LDK Net คือ ฮาร์ดล็อคสำหรับป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์บนระบบเน็ตเวอร์ค ปกติจะมีจำนวน Licence หรือการกำหนดจำนวนผู้เข้าใช้โปรแกรมที่ผ่านการล็อคในระบบพร้อมๆกัน เช่น Sentinel LDK Net 10 Licence หมายความว่า ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานโปรแกรมพร้อมๆกันได้ 10 User/10 IP ในเวลาเดียวกัน หากเราต้องการกำหนดให้เข้าใช้งานได้เพียง 2 User เราจะทำอย่างไร โดยไม่ต้อง Call API ในโปรแกรม วันนี้เรามีแนวทางง่ายๆ

แนวทาง
1. หลังจากเปิด Sentinel EMS

2. หลังจากผ่านกระบวนการในส่วนของ Elements จะเข้าสู่ในส่วนของ การกำหนด Sublicence เราสามารถกำหนด Sublicense ได้ตามภาพด้านล่าง

3. ทดสอบดูผลที่ได้ จากภาพ Limit คือจำนวน Licence หรือ User สูงสุดที่สามาถเข้าใช้งานได้

เพียงขั้นตอนง่าย เราสามกำหนด Sublicence ให้กับ Sentinel LDK Net ได้อย่างง่ายได้ โดยไม่ต้อง Call API ภายในโปรแกรม
สามารถ Down load ซอฟต์แวร์ใช้งานได้ฟรี ได้ที่ http://sentinelcustomer.safenet-inc.com/sentineldownloads/?s=&c=all&p=Sentinel+LDK&o=all&t=SDK%2fCD%2fDVD&l=all#


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.