วิธีการในการในการกำหนดค่า IP Address ให้กับฮาร์ดล็อก Sentinel LDK HL Net โดยการ Call API ยกตัวอย่างในส่วนของภาษา C# 
          ในการใช้งานฮาร์ดล็อก Sentinel LDK HL Net เมื่อใช้งานในองค์กรหรือหน่วยงานที่มีระบบ Network ภายในที่มีขนาดใหญ่ จะทำให้เกิดความล่าช้าในการค้นหาเครื่องที่เสียบฮาร์ดล็อก Sentinel LDK HL Net ในการเปิดใช้งานโปรแกรมที่ผ่านการล็อก ดังนั้นเราจึงต้องมีการกำหนดค่า IP Address ให้กับเครื่องที่ทำการเสียบฮาร์ดล็อกอยู่ เช่น อาจเป็นเครื่อง Server ที่ทำการ Fix IP ซึ่งมีวิธีการง่ายๆ ดังนี้

1. เปิด Sentinel Vendor Suite  >  Tool Box จากนั้นเลือก Hasp.Login (scope) > Manage Templates > Specified LM IP Address : ใส่หมายเลข IP Address ของเครื่องที่จะเสียบ Sentinel LDK HL Net (เช่น 192.168.1.200)

2. Copy ในส่วนของ Generate Code

3. เปิดในส่วนของโปรแกรม (C#.Net) นำ Generate Code มาใส่ในโปรแกรมที่ต้องการจะล็อกด้วยฮาร์ดล็อก Sentinel LDK HL Net

4. ทดสอบโปรแกรม ในกรณีที่ไม่ได้เสียบฮาร์ดล็อกในระบบ จะฟ้อง Error

แต่เมื่อเสียบฮาร์ดล็อกในระบบ (IP Address 192.168.1.200) โปรแกรมจะสามารถตรวจสอบพบฮาร์ดล็อคในระบบได้อย่างรวดเร็ว

 5. หากไม่กำหนดหมายเลข IP Address โปรแกรมก็จะสามารถค้นหาฮาร์ดล็อกในระบบได้เช่นกัน แต่จะใช้เวลานานในการค้นหาฮาร์ดล็อก (ปัจจัยขึ้นอยู่กับขนาดของ Network ภายในองค์กรด้วย)

นี่เป็นตัวอย่างง่ายๆ ในการใช้งานฟังก์ชัน Specified LM IP Address ซึ่งเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อีกหลากหลายวิธี

รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ  www.fitab.com 

Categories: Sentinel LDK

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.