การใช้งาน Sentinel Master Wizard  ของชุด  Sentinel Vendor Suite
     Sentinel Master Wizard  คือ การเปิดใช้งาน Sentinel HASP หรือ Sentinel LDK ในครั้งแรกสุด โดยที่ระบบจะทำการ Down load ข้อมูลต่างๆจะ Server SafeNet ซึ่งในขั้นต้อนนี้ บางครั้งอาจเกิดปัญหาไม่สามารถเข้า Down load ได้ 
เมื่อเริ่มต้นใช้งาน Sentinel Master Wizard และเกิดปัญหาตามภาพด้านล่าง

     แสดงว่า ณ.ช่วงเวลานี้อาจเกิดปัญหาในส่วนของ Band width ของ Server SafeNet หรืออาจมีการมีผู้เข้าใช้งานในระบบจำนวนมาก หรืออาจเป็นที่ความเร็วของอินเตอร์เน็ต หากเกิดปัญหาให้ลูกค้ารอในส่วนของการ Download และเริ่มทำการ Download ใหม่อีกครั้ง

     หาก Server สามารถทำงานได้ปกติ จะสามารถ Down load ได้เรียบร้อยจะเป็นตามภาพตัวอย่าง

ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจมีสาเหตุมากจาก
1. ปัญหา Band width ของ Server
2. ปัญหา ความเร็วของ Internet 
3. ตรวจสอบ Key Master ว่าได้เสียบอยู่หรือไม่
4. แก้ปัญหาโดยการแก้ไข Register >>
รับโปรแกรมทดลองฟรี / ข้อมูลเพิ่มเติมจาก fitab/Support >>

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.