เริ่มต้นใช้งาน Sentinel LDK ชุด Envelope และ EMS บน Windows ตัวใหม่ล่าสุด Windows 10 

เรามาดูผลการทดลองกันครับ ว่าจะได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจสำหรับผู้ที่ต้องการป้องกันซอฟต์แวร์ ด้วยฮาร์ดล็อก Sentinel LDK หรือไม่

เริ่มต้น
1. หลังจากติดตั้งชุด Tool kit เรียบร้อยแล้ว ทำการทดสอบเพื่อตรวจสอบหาฮาร์ดล็อก Sentinel HL Key


2. ทดสอบชุด Sentinel Vendor Suite

3. เปิดชุด Envelope สามารถเปิดเข้าใช้งานได้เป็นปกติ

3. ทดสอบในส่วนของชุด EMS

สรุปผลการทดสอบ
สามารถใช้งาน Sentinel Vendor Suit ได้อย่างเป็นปกติ บน Windows 10 ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานชุด Envelope หรือ ชุด EMS

รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ  www.fitab.com 


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.