เริ่มต้นใช้งาน Sentinel LDK โดยการกำหนดจำนวนครั้งในการใช้งานโปรแกรม
การใช้งานฟังก์ชันนี้ จะต้องเป็น Sentinel LDK รุ่น Sentinel LDK Pro ขึ้นไม่ (Sentinel LDK Basic ไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันนี้ได้)

เริ่มต้น
1. เสียบ Sentinel LDK Master Key และเปิดโปรแกรม Sentinel EMS

1.1 เลือก Customers > Customers > New Customer เพื่อทำการสร้างประวัติลูกค้า

1.2 ทำการสร้างประวัติลูกค้า

2. เข้าไปในส่วนของ Catalog เพื่อกำหนดรายละเอียดFeatures ID
2.1 เข้าไปที่ Catalog > Features > New Feature

2.2 ตั่งชื่อ Feature ID เป็น Test5TimeID10 เลือก Feature ID = 10


3. เข้าไปในส่วนของ Catalog เพื่อกำหนดรายละเอียดของ Products
 3.1 เข้าไปที่ Catalog > Products > New Product

     3.2 เลือก Product ชื่อ Test5TimeID10 > Add Feature To Product ในส่วนของ Locking Type : HL

     3.3 เลือก Add Feature

3.3.1 การเลือกกำหนดจำนวนครั้ง(Execution Count) ที่สามารถใช้งานได้

หรือ การเลือกกำหนดวันที่หมดอายุของโปรแกรม (ต้องเป็นฮาร์ดล็อกรุ่น Time หรือ NetTime)
     3.3.2 กำหนดค่า Configure License Terms ตามภาพ เสร็จแล้วกด Save
3.4 หลังจากนั้น Save as Complete
4. Entitlements > Entitlements > New Entitlement
     4.1. สร้าง Entitlement List
      4.2 เลือก Add Product > เลือก Product ชื่อ Test5TimeID10
      4.3 เลือก Produce
       4.4 เสียบฮาร์ดล็อก Sentinel LDK ที่จะส่งให้ลูกค้า หากไม่แสดงตามภาพ ให้กด Refresh เมื่อเจอฮาร์ดล็อกตามภาพ ให้กด Burn
        4.5 เมื่อ Burn เสร็จสมบูรณ์ ก็ให้ทำการปิดหน้าจอนี้ เป็นอันเสร็จสิ้นในการจัดการฮาร์ดล็อก
5. เปิดSentinel Vendor Suite เพื่อทำการล็อกโปรแกรม ทำการเสียบฮาร์ดล็อก Sentinel LDK Develop (สีเหลือง)
     5.1 ในส่วนของ Input file: เลือกไฟล์ที่ต้องการจะล็อก
                                             Output file: เป็นไฟล์ที่ผ่านการล็อก
                                             Feature ID: เลือก 10 ตามที่เราได้กำหนดไว้จาก EMS
               เมื่อกำหนดค่าเรียบร้อย กด Protect

ในส่วนของลูกค้า

6. ส่งโปรแกรมที่ผ่านการล็อก และ HASPUserSetup.EXE (RTE) จาก C:Program Files (x86)SafeNet SentinelSentinel LDKRedistributeRuntime EnvironmentSetup ไปให้ลูกค้า

     6.1 เมื่อลูกค้าเปิดใช้งานโปรแกรมครบตามกำหนด (5 ครั้ง) จะปรากฏการแจ้งเตือนตามภาพ
       6.2 ให้ลูกค้าติดต่อกลับผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อทำการต่ออายุการใช้งานโปรแกรมต่อไป

7. ขั้นตอนการต่ออายุโปรแกรม

      7.1 ติดตั้งโปรแกรม HASPUserSetup.EXE (RTE) และเปิดไฟล์ RUS ที่ได้รับจากผู้พัฒนาซอฟต์แวร์

       7.2 ให้ลูกค้ากดเลือก Collect Status Information > Collect Information

    7.3 เลือก Key Type ให้ถูกต้อง

   7.4 ทำการ Save ไฟล์ เป็น C2V แล้วส่งไฟล์นี้ไปให้ทางผู้พัฒนาซอฟต์แวร์

ไฟล์ข้อมูล PDF >>

รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ  www.fitab.com 

Categories: Sentinel LDK

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.