สำหรับลูกค้าที่เคยใช้ฮาร์ดล็อก Sentinel HASP (Aladdin HASP) อาจเกิดความสับสนว่า HASP Master Key จะสามารถใช้งานร่วมกับฮาร์ดล็อก Sentinel LDK ได้หรือไม่ 

Sentinel HASP (Aladdin HASP) เป็นฮาร์ดล็อกรุ่นเก่า (เดิมเป็นของ Aladdin) ที่ทาง SafeNet Inc. ได้เข้าซื้อกิจการ ต่อมาทาง SafeNet Inc. ได้ผลิตฮาร์ดล็อกรุ่นใหม่ เป็น Sentinel LDK ดังนั้นในส่วนของ Aladdin HASP ทาง SafeNet Inc. จะหยุดการ Support ในด้านต่างๆหลังจากปีนี้ (2015)

เรามาดูข้อมูลเปรียบเทียบการใช้งานกัน ระหว่าง Sentinel HASP Key กับ Sentinel LDK Key

1. Sentinel HASP Master Key หรือ HASP Develop Key สามารถใช้งานได้กับ Sentinel HASP Key เท่านั้น

ไม่สามารถนำมาใช้ร่วมกับ Sentinel LDK Key ได้

2. Sentinel LDK Master Key หรือ LDK Develop Key สามารถใช้งานได้กับ Sentinel LDK Key เท่านั้น

ไม่สามารถนำมาใช้ร่วมกับ Sentinel HASP Key ได้

ดังนั้น ผู้ที่มีชุด HASP Master Key และ HASP Develop Key หากต้องการใช้งานร่วมกับฮาร์ดล็อก Sentinel LDK Key จำเป็นต้องซื้อชุด LDK Starter Kit ชุดใหม่ (LDK Master Key และ LDK Develop Key)

รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ  www.fitab.com 


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.