เปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่าง Key สองตัวที่มีมาในกล่อง Sentinel HL SK (Starter Kit) ว่ามีความแตกต่าง หรือนำไปใช้งานในส่วนใหนบ้าง เรามาดูกันKey ที่มีมาให้ในกล่อง จะมี 2 ตัว 2 สี คือ

1. Sentinel LDK Master Key

2. Sentinel LDK Develope Key

และ Key ทั้ง 2 ตัว จะนำไปใช้งานร่วมกับ Sentinel Vendor Suite จะมีฟังก์ชันหลักใช้งาน 2 ส่วน คือ Envelope และ EMS

1. Envelope จะใช้งานร่วมกับ LDK Master Key หรือ LDK Develop Key (ตามภาพด้านล่าง)

2. EMS จะใช้งานร่วมกับ LDK Master Key เพียงอย่างเดียวเท่านั้น (ตามภาพด้านล่าง)

รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ  www.fitab.com

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.