ทดสอบการติดตั้งและการใช้งาน Sentinel LDK, EMS บน VmWare บางครั้งผู้พัฒนาระบบอาจเจอปัญหาติดตั้ง Sentinel LDK แล้วไม่สามารถเรียกใช้งาน EMS ได้ ปัญหานี้เนื่องจากองค์ประกอบหลายๆ ปัจจัย เนื่องจาก Sentinel LDK ได้ใช้ Apache TomCat สำหรับเป็น Service ในการใช้งาน ทำให้ต้องปรับแต่งมากมาย ในกรณีที่เครื่องเรามีการติดตั้งโปรแกรมประเภท Database หรือชุดเครื่องมือในการเขียนโปรแกรม เช่น Microsoft Studio DotNet ดังนั้นการติดตั้ง Sentinel LDK เพื่อการทดสอบบน VmWare จึงเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ 

การทดสอบการทำงานเบื้องต้น
1. หลังจากติดตั้ง OS ใหม่ใน VmWare ทำการติดตั้ง Sentinel LDK
2. เปิดชุด Sentinel Vendor Suite > EMS

3. เข้าในส่วนของ Sentinel EMS ทดลองการใช้งาน สามารถใช้งานได้ปกติ

4. ทดลองเปิดจากเครื่อง Guest โดยการเรียกผ่านทาง Browser ตามภาพ สามารถเรียกใช้งานได้ตามปกติ (ต้องทำการเปิด Fire Wall Inbound Rules : Port 8080 ของเครื่อง VmWare และ Outbound Rules: Port 8080  ของเครื่อง Guest )

Ref.: https://sentineldiscussion.safenet-inc.com/topic/unable-to-start-the-sentinelems-service
รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ www.fitab.com หรือwww.chetcom.com


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.