โปรเจ็คงานที่เราสร้างด้วย Sentinel EMS เสร็จเรียบร้อยแล้ว ใน Catalog > Products  เราจะสามารถลบทิ้งได้หรือไม่.

งานที่เราสร้างขึ้นในส่วนนี้ เราไม่สามารถทำการลบได้ อย่างไรก็ดีเราสามารถทำการ “End Of Life”

อ้างอิงข้อมูลจาก https://sentineldiscussion.safenet-inc.com/topic/how-to-delete-completed-product


รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ  www.fitab.com 


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.