รายละเอียดชุด SK (Starter Kit) ของฮาร์ดล็อก Sentinel HL

รายละเอียดของ Sentinel HL SK (Start Kit) เป็นชุดแรกที่ลูกค้าต้องซื้อ ประกอบไปด้วย >>


1. Sentinel Master Key (Blue) : สำหรับชุดบริหารจัดการ (EMS).

2. Sentinel Developer Key (Yellow) : สำหรับทำชุดป้องกันซอฟต์แวร์ (Envelope) .

3. Sentinel HL Key (สีจะขึ้นอยู่กับรุ่นที่ใช้งาน ): สำหรับให้ลูกค้า (End User)พร้อมกับโปรแกรมที่ผ่านการล็อก

เปรียบเทียบ การนำ Sentinel Master Key 

และ Sentinel Developer Key ไปใช้งาน

Categories: Sentinel LDK

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.