การใช้งานโปรแกรมที่ผ่านการล็อคด้วย Sentinel HASP และ Sentinel LDK ผ่านทาง Remote DeskTop


สำหรับผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ หลังจากได้ทำการล็อคโปรแกรมด้วยฮาร์ดล็อค Sentinel HASP หรือ Sentinel LDK อาจเจอปัญหาโปรแกรมไม่สามารถใช้งานผ่านทาง Remote DeskTop ได้ (ยกเว้นฮาร์ดล็อครุ่น Network)
เราสามารถแก้ปัญหาส่วนนี้ได้อย่างง่ายดาย

แนวทาง
ในส่วนของชุด Sentinel HASP Vendor Suit  เข้าไปกดเลือก Remote Desktop ตามภาพด้านล่าง

ในส่วนของชุด Sentinel LDK EMD  เข้าไปกดเลือก Remote Desktop ตามภาพด้านล่าง

ในส่วนของฮาร์ดล็อคที่สามารถใช้งาน Function นี้ได้ จะแสดงตามภาพ ยกเว้นฮาร์ดล็อครุ่น Sentinel HASP Basic และ Sentinel LDK Basic ไม่สามารถใช้งาน Function นี้ได้


รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ  www.fitab.com 0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.