หากลูกค้าเกิดปัญหาในกรณีที่จะ Update Sentinel HASP/LDK Driver เวอร์ชันล่าสุด แต่ไม่สามารถ Update ได้ และเมื่อจะทำการ Uninstall Sentinel HASP/LDK Driver ก็ไม่สามารถทำได้

เรามีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างง่ายๆ

1.- เข้าไป Download the Driver Removal Utility
2-แตกไฟล์ออกมา จะได้ไฟล์ “aksinstdel_windows.exe”
3- จะต้อง disconnect การเชื่อมต่อ Sentinel HASP/LDK และทำการปิด  Antivirus ไว้ชั่วคราวเพราะบางครั้งการเปิด Antivirus จะมีผลต่อการ installation / removal. อย่่างเช่น  Kaspersky, AVG, McAfee, Windows defender.
บางครั้ง antivirus บางชนิดจะทำการ block เวลาทำการ installation / removal / update.
4-เข้าไปยัง :  All Programs-> Accessories-> และคลิกขวา “Command Prompt” จากนั้นเลือก “Run as administrator”
5- ใน Windows command prompt (CMD) เข้าไปยัง Path ที่จัดเก็บไฟล์ « aksinstdel_windows.exe ».
6- Run « aksinstdel_windows.exe » และทำตามขั้นตอนที่แสดง.
7-จากนั้นทำการ restart Windows 7.
8-จากนั้นเข้าไป Download ตัว Sentinel HASP/LDK Driver Runtime 6.56 (หรือเวอร์ชันล่าสุด):
9- แตกไฟล์ zip, ก็จะมีไฟล์ “haspdinst.exe” แสดงขึ้นมา
10- เข้าไปยัง :  All Programs-> Accessories-> และคลิกขวา “Command Prompt” จากนั้นเลือก “Run as administrator”
11- ใน command prompt (CMD) เข้าไปยัง Path « haspdinst.exe ».
12- ทำการติดตั้งด้วยรูปแบบ haspdinst.exe –i
13- หลังจากนั้นมันจะแสดงข้อความ successfully เป็นการสิ้นสุดการติดตั้ง.

รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ  www.fitab.com 


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.