สำหรับการเปิดใช้งาน Sentinel Master Wizard แล้วเกิดปัญหาขึ้นมา “Sentinel EMS Login, Connection closed (2)”

เรามาดูวิธีการแก้ไขปัญหากัน >>>
เราสามารถแก้ไขด้วยวิธีง่ายๆ ดังนี้
1. ให้ทำการเปลี่ยนค่า Server Address เป็น 127.0.0.1

2. ทำการ Connect ใหม่อีกครั้ง หากยังเกิดปัญหาอีก ให้ทำขั้นตอนที่ 3

3. เข้าสู่ Regedit :
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREWow6432NodeAladdin Knowledge SystemsHASP SRM Vendor SuiteGeneral.
เพิ่ม String-Value (Name: Login Remote, Value: true)

4. ทำการ Restart Service : Sentinel EMS Service

5. ทำการ Connect ตามข้อที่ 1 ใหม่

6. หากทุกอย่างถูกต้อง จะสามาถเชื่อมต่อระบบได้

คำแนะนำ : ความสำคัญของการเปิดใช้งาน Sentinel Master Wizard คือ เป็นการเปิดใช้งาน Sentinel Master Key ครั้งแรก ซึ่งจะเป็นการลงทะเบียนไปที่ SafeNet Inc. USA
การเข้าใช้งาน Sentinel Master Wizard ทำได้โดย เสียบ Master Key (คีย์สีน้ำเงิน) ไปที่ Sentinel Vendor Suite > Sentinel Master Wizard

รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ  www.fitab.com 


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.