Sentinel LDK Tip : หากเรามีไฟล์ประเภท Multimedia หรือไฟล์ VIDEO ที่สำคัญ และเราต้องการป้องกันจากการการคัดล็อก หรือต้องการป้องกันลิขสิทธิ์ เราจะทำอย่างไร 

แนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยการใช้การเข้ารหัส (Data Encryption) ไฟล์ VIDEO ด้วย Sentinel LDK Key ในตัวอย่าง เราใช้โปรแกรม VideoLAN ซึ่งเป็นโปรแกรม Video Reader ที่ใช้งานได้ฟรี ***หมายเหตุ โปรแกรมที่นำมาใช้ทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการศึกษาแนวทางเท่านั้น เรามาดูวิธีการกัน

1. เปิดชุดเครื่องมือ Sentinel LDK Envelope > Input โปรแกรม Video Reader ที่ต้องการล็อก > Encryption Data..

2. เข้าไปที่ Action > Add Files.. ทำการเลือกไฟล์ Multimedia ที่ต้องการเข้ารหัส > กำหนด Output directory > Ok

3. เข้าไปที่ Action > Encrypt Selected > จะขึ้นสถานะ Successfuly encrypted  จากนั้นทำการ Save Project (*.djx) เพื่อการแก้ไขภายหลัง

4. กลับสู่หน้าจอ Sentinel LDK Envelope ทำการ Protect หลังจากนั้นทำการ Save Project (*.prjx) เพื่อการแก้ไขภายหลัง

5. ทดสอบโปรแกรมและไฟล์ที่ได้ทำการเข้ารหัส

สามารถเปิดไฟล์ได้ตามปกติ

เมื่อไม่เสียบฮาร์ดล็อก โปรแกรมจะไม่สามารถเปิดได้

เปิดกับโปรแกรม VideoLAN ที่ไม่ได้ล็อก จะไม่สามรถเปิดดูไฟล์ที่เข้ารหัสได้
เปิดกับโปรแกรม Wndows Media Player จะไม่สามรถเปิดดูไฟล์ที่เข้ารหัสได้

เปิดด้วยโปรแกรม KMP จะไม่สามรถเปิดดูไฟล์ที่เข้ารหัสได้

ขณะเล่นไฟล์ หากถอดฮาร์ดล็อกออก จะไม่สามารถเล่นไฟล์ต่อไปได้
เพียงไม่กี่ขั้นตอน เราก็สามารถป้องกันไฟล์ Multimedia งานสำคัญๆ ของเราได้แล้ว


รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ  www.fitab.com 


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.