Sentinel LDK Tip : เมื่อเราทำการเข้ารหัสไฟล์เอกสาร Txt เรียบร้อยแล้ว ทีนี้เราต้องการจะเพิ่มไฟล์ txt เข้าไปอีกหลายๆ ไฟล์ เราจะทำอย่างไร มาดูวิธีกัน 

เบื้องต้น เราต้องมีไฟล์โปรเจ็คเดิม (.djx) ที่เราได้ทำไว้ก่อนหน้านี้ และ Save โปรเจ็คเก็บไว้

1. เสียบฮาร์ดล็อก Sentinel LDK Master หรือ Deverlope Key และเข้าไปที่ Sentinel Vendor Suite > Additional Tools > Sentinel LDK Data Encryption Utility.

2. จะเข้าสู่หน้าจอ Sentinel LDK Protection Utility เปิดโปรเจ็คที่เราได้บันทึกไว้ (.djx)

3. ไปในส่วนของการเพิ่มไฟล์

4. เข้าไปที่ Add… > เลือกไฟล์ txt ที่ต้องการ Encryption เพิ่ม

5. จากนั้นเลือก Output directory > Ok

6. จากนั้นทำการ Encryption ไฟล์ เมื่อทำการเข้ารหัสไฟล์สมบูรณ์ สถานะสีเหลือง จะเปลี่ยนเป็นสีเขียว

7. Save โปรเจ็คเก็บไว้ (.djx) และทำการทดสอบไฟล์ที่ได้เข้ารหัสไว้

เปิดด้วยโปรแกรมทั่วไป
เปิดด้วยโปรแกรมที่ผ่านการล็อก
ไม่มีฮาร์ดล็อก Sentinel LDK HL ขณะเปิดใช้งาน

 ในส่วนของการ Encryption ไฟล์ประเภทอื่นๆ ก็ใช้หลักการเดียวกันนี้ 

รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ  www.fitab.com 


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.