การป้องกันโปรแกรม JAVA ด้วยฮาร์ดล็อค Sentinel HASP/LDK โดยวิธีการ Shell
หลังจากที่เราได้พัฒนางานของเราด้วยภาษา JAVA แล้วเราจะมีวิธีป้องกันจากการละเมิดลิขสิทธิ์หรือป้องกันการก็อปปี้งานไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตได้อย่างไร เรามาดูวิธีการป้องกันอย่างง่ายๆกันครับ


วิธีการ ในการป้องกันโปรแกรมด้วยวิธีการ Shell
1. เปิดชุ่ดเครื่องมื่อพัฒนาขึ้นมา จากนั้นเลือกโปรแกรมที่พัฒนาจากภาษา Java

2. กำหนดค่าคุณสมบัติต่างๆให้กับการป้องกัน

3. หลังจากผ่านกระบวนการป้องกันเรียบร้อยแล้ว จะได้ไฟล์ต่างๆดังภาพด้านล่าง

4. ทดลองเปิดโปรแกรมที่ผ่านการป้องกัน โปรแกรมสามารถเปิดใช้งานได้ปกติ

5. ในขณะใช้งานโปรแกรม หากมีการถอดฮาร์ดล็อค Sentinel HASP ออกจากเครื่อง โปรแ กรมจะไม่สามารถใช้งานได้

6. ในกรณีที่เปิดโปรแกรม แต่ไม่ได้เสียบฮาร์ดล็อคเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ จะไม่สามารถเรียกโปรแกรมมาใช้งานได้เช่นกัน


ทดลองใช้โปรแกรมฟรี เข้าไป Download โปรแกรมสำหรับการป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ได้ที่ http://sentinelcustomer.safenet-inc.com/sentineldownloads/?s=&c=Software+Developer&p=Sentinel+HASP&o=Windows&t=Development+%26+Production+Tools&l=English จากนั้นเลือก Sentinel HASP v.5.12 – Business Studio Server & Vendor Suite (Envelope, BS Client, ToolBox, Master Hasp Wizard)

     ในส่วนของตัวฮาร์ดล็อค Sentinel HASP สามารถสอบถามข้อมูลหรือเข้ามาทดสอบการใช้งานได้ที่บริษัท ฟิแทบคอมเพล็กซ์ จำกัด โทรศัพท์ 0-2704-8987 , E-mail : sales@fitab.com

Categories: Sentinel HASP

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.