ขั้นตอนง่ายๆ ในการแก้ไขปัญหา Error ในการล็อคไฟล์ด้วย Micorsoft Studio Dot Net 

   การทำการล็อคโปรแกรมด้วยวิธีการ Shell ในการ Input File เข้ามา หากเกิดการฟ้อง Error : Required assembly ตามภาพด้านล่าง


แนวทางในการตรวจสอบและแก้ปัญหา
1. ตรวจสอบว่าได้เสียบ Sentinel LDK Devepole เรียบร้อยหรือเปล่า วิธีการ เข้าไปที่ http://localhost:1947

หรือ
2. เปลี่ยนชื่อไฟล์ที่จะ Input File เป็นชื่อไฟล์เดิม

หรือ
3. ไฟล์ที่จะ Input ต้องอยู่ใน Path หรือ Folder เดิม

หรือ
4. ให้ทำการ Lock ไฟล์นี้จากเครื่องที่ได้เขียนโปรแกรมไฟล์นี้ขึ้นมา (วิธีการติดตั้งโปรแกรมในเครื่องโปรแกรมเมอร์ http://darakai.blogspot.com/2014/05/20140516t09.html#more)

เนื่องจากถ้าเป็นไฟล์ที่เขียนด้วย Microsoft Studio Dot Net จะมีการเรียกไฟล์อ้างอิงเรียกค่า Assembly บางตัวจากชุดโปรแกรม

รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ  www.fitab.com 

Categories: Sentinel HASP

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.