การป้องกันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ด้วยการ Call API มีวิธีขั้นตอนง่ายๆ
ในตอนนี้ เราจะยกตัวอย่างการ Call API ของ Sentinel HASP ด้วยภาษา Microsoft Visual C#

มีขั้นตอนง่ายๆดังนี้
1.ส่วนประกอบของโปรแกรม มีการอ้างอิง Reference : hasp_net_windows_x64 (ทดสอบบนเครื่อง 64 Bit)
ในส่วนของ Source
2. ในส่วนของ Source ได้จากการ Generate ของ Sentinel Vendor Suit.
3. หลังจากใส่ Source Code ทำการทดสอบ Run โปรแกรมในกรณีมีฮาร์ดล็อก
4. ทดสอบ Run โปรแกรม ในกรณีที่ไม่มี ฮาร์ล็อก 

1 Comment

amr · March 2, 2018 at 9:11 pm

jhggjg jhgjhg

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.